Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 cod SMIS 2014+138250 – COMUNICAT

Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în Bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, Giurgiu, judeţul Giurgiu, telefon 0372 462 651, fax: 0372 462 670 anunță publicul interesat referitor la finalizarea implementarii unui nou proiect finanțat cu fonduri europene.

Proiectul „Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului   Giurgiu – CO-STOP” cod SMIS 2014+ 138250 a fost implementat în cadrul Programului      Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 – Axa Prioritară 9: „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul de Investiţii 9.1: „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Apel: POIM/819/9/1/”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”. Perioada de implementare a proiectului:  01.02.2020 – 30.09.2022.

Proiectul a fost implementat de Județul Giurgiu în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Giurgiu.

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacității de gestionare a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu prin dotarea cu            echipamente medicale, echipamente de protecție și materiale sanitare, care să conducă la un   răspuns în timp util și eficient în contextul crizei COVID-19.

 Obiectivele specifice ale proiectului: OS 1: Creșterea capacității de tratare și monitorizare a pacienților COVID-19 de către personalul medico-sanitar din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu prin utilizarea a unui număr de 110 echipamente medicale; OS 2: Diminuarea riscurilor de infectare a personalului medico-sanitar și auxiliar din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu prin utilizarea de echipamente de protecție, precum si materiale sanitare necesare în contextul crizei COVID-19.

Activitățile proiectului:

 • Activitatea 1. Management de Proiect;
 • Activitatea 2. Informare si promovare a proiectului;
 • Activitatea 3. Dotarea Spitalului Județean de Urgenta Giurgiu cu echipamente medicale, de protecție si materiale sanitare necesare tratării/ prevenirii cazurilor de infecție cu  virusul SARS-CoV-2 – achiziții realizate de Spitalul Județean Giurgiu pana la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • Activitatea 4. Dotarea Spitalului Județean de Urgenta Giurgiu cu echipamente medicale, de protecție si materiale sanitare necesare tratării/ prevenirii cazurilor de infecție cu  virusul SARS-CoV-2 – achiziții ce vor fi realizate de UAT Județul Giurgiu pentru Spitalul Județean Giurgiu;
 • Activitatea 5. Auditul Financiar al proiectului.

 Rezultate așteptate:

 • 17 echipamente IT și consumabile necesare implementării activităților de proiect ce vor fi distribuite echipei de implementare;
 • 2 comunicate de presă (1 la lansarea proiectului și 1 la finalul proiectului), 2 anunțuri de presă pe tot parcursul proiectului, 2 roll-up-uri, 100 agende cu pix,100 afișe, 1 placă permanentă.
 • 38 echipamente medicale necesare tratării cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2, echipamente achiziționate de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu până la momentul depunerii cererii de finanțare, precum și echipamente de protecție și materiale sanitare
 • 72 echipamente medicale necesare tratării cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2, echipamente ce se vor achiziționa de către UAT Județul Giurgiu pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, precum si echipamente de protecție si materiale sanitare
 • 1 raport de audit financiar
 • 50 de persoane (10 medici, 20 asistente medicale și 20 de infirmieri) prin reducerea riscului de infectare/ răspândire a virusului SARS-CoV-2 în rândul personalului Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, precum si 100 de pacienți estimați a fi testați.

Bugetul total al proiectului a fost de 11.064.542,07 lei, din care: Buget Judeţul Giurgiu: 8.584.862,86 lei ; Buget Spitalul Județean de Urgență Giurgiu: 2.479.679,21 lei .

Rata de finanţare  este 85% din FEDR și 15% din bugetul de stat.

Date de contact:  Miruna Eftimiu – Manager de Proiect, Telefon: 0372.46.26.61, Fax: 0372.46.26.51, e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro. Margareta-Mihaela CRISTEA –  Asistent promovare și publicitate, Telefon: 0372.46.26.46, Fax: 0372. 46.26.51, e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro.

Detalii în documentele de mai jos:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *