CADASTRARE GRATUITĂ ÎN COMUNA HERĂȘTI

În localitatea Herăști se vor face cadastre și intabulări GRATUIT pentru terenurile și/sau casele deținute în intravilanul satului Herăști, astfel încât în perioada următoare se va desfășura campania de colectare a actelor în vederea intabulării terenurilor pe care le dețineți. CE TREBUIE FĂCUT – Să vă prezentați la sediul primăriei Herăști cu toate documentrle pe care le dețineți cu privire la actul de proprietate pentru tetenurile cu construcții și fără construcții – se vor face copii ale actelor iar documentele originale se returnează proprietarilor;- Să pre,entați toate documentele pe care le dețineți cu privire la dreptul de proprietate pentru terenurile cu construcții și fără construcții reprezentanților primăroei Herăști ori reprezentanților societății de cadastrare care vin pentru volectarea documentelor;- Să permiteți accesul echipei de cadastrare pe proprietate în cazul în care sunt necesare măsurători suplimentare. ACTELE CARE TREBUIE PREZENTATE:- acte de identitate1. Buletine și cărți de identitate soț, soție, proprietari.2. Certificate de căsătorie proproetari3. Certificate de deces proprietari.4. Pașapoarte- doar pentru cetățenii străini- acte de proprietate după caz1. Titlu de proprietate2. Contracte de vânzare-cumpărare/întrețnere3. Contracte de donație4.  Certificate de moștenitor5. Sentințe și hotărâri judecătorești definitive și irevocabile6. Extrase de carte funciară7. Schițe ale terenurilor și procese verbale de punere în posesie8. Orice slte documente care fac referire la terenurile pe care le aveți în proprietate9. Intabulări anterioare10. Autorizații de construire, procese verbale la finslizarea lucrărilor.

,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *