COMUNICAT ADI ,,Sănătate Asigurată prin Apă Curată”

           Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sănătate Asigurată prin Apă Curată”, dorește să informeze atât cetățenii care beneficiază de serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, oferite de către SC Apa Service SA, precum și reprezentanții UAT-urilor membre, cu privire la problemele cu care Asociația se confruntă, în ceea ce privește comunicarea și colaborarea defectuoasă cu membrii Consiliului de Administrație și ai Adunării Generale a Acționarilor, nu în ultimul rând cu conducerea operatorului regional SC Apa Service SA.

Facem precizarea că, această modalitate de lucru poate conduce până la blocarea proiectului în valoare de 106 milioane EURO, ce urmează a fi implementat prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare, perioada de finanțare 2014-2020, și nu în ultimul rând riscul major de a fi solicitată rambursarea tuturor sumelor aferente proiectelor implementate prin intermediul Programului Operațional Sectorial de  Mediu, perioada de finanțare 2007-2013.

Pentru o mai bună edificare anexăm următoarele documente:

-Adresa nr.97/12.03.2018, către MDRAPFE-DGPEIM.

-Răspunsul nr.17342/27.03.2018, din partea MFE-DGPEIM


Director executiv,
 Velicu Florian              

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *