Gata cu manipularea, domnule Mina!

Situația de la DGASPC Giurgiu este una pe care DGASPC Giurgiu și CJ Giurgiu au generat-o! Cum? Exact cum domnul Mina susține, DGASPC Giurgiu a organizat licitația pentru asigurarea hranei. Faptul că până acum sănătatea beneficiarilor a fost pusă în pericol de agentul economic prin prepararea hranei în condiții insalubre este indirect și din vina DGASPC și CJ Giurgiu care, de la începerea furnizării serviciilor de către agentul economic, fie nu s-au gândit să verifice condițiile în care furnizorul prepară mâncarea pentru aproape 600 de suflete nevoiașe, ceea ce este grav, fie nu le-a păsat și au tăcut complice, ceea ce este și mai grav.

Deși Marian Mina urlă azi ca din gură de șarpe că Prefectura nu-l ajută, realitatea este că Marian Mina fie nu cunoaște legea fie, în mod intenționat, refuză să o aplice pentru a avea și el motiv să se tăvălească pe jos! Și am să vă rog să aveți răbdare!

Marian Mina invocă isteric OG 21/2004 privind Sistemul National de Situatii de Urgenta, acuzând Prefectura că nu a întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Să vedem, însă, ce spune acea ordonanță la litera B
“Având în vedere proliferarea atentatelor teroriste pe plan internaţional şi îndeosebi a celor îndreptate împotriva intereselor statelor membre ale NATO, în special cele provocate simultan, cu efecte dramatice asupra vieţii şi sănătăţii unui număr din ce în ce mai mare de persoane, aşa cum au fost cele din Turcia, Rusia şi seria de atentate teroriste din data de 11 martie 2004 din Spania, soldate cu aproximativ 200 de morţi şi 1.500 de răniţi, în contextul geostrategic actual şi al multiplicării, pe de o parte, şi al creşterii gravităţii, pe de altă parte, a riscurilor nonmilitare la adresa securităţii naţionale, pe fondul accelerării tendinţelor de globalizare, al schimbărilor climatice radicale, al dezvoltării experimentelor ştiinţifice cu efecte imprevizibile, al diversificării activităţilor economice legale – şi nu numai – care utilizează, produc şi comercializează substanţe periculoase, având în vedere persistenţa, în domeniul managementului prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, a unui sistem instituţional parţial închegat, cu funcţionare temporară şi care se activează abia la momentul producerii situaţiilor de urgenţă – incapabil să asigure un răspuns adecvat noilor provocări la adresa securităţii naţionale, pentru a asigura instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legal modern şi a unor mecanisme manageriale perfecţionate, menite să asigure, în mod unitar şi profesionist, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale importante, pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă, care să permită restabilirea rapidă a stării de normalitate, şi ţinând seama de necesitatea accelerării procesului de integrare a României în structurile europene şi euroatlantice, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,”
Iar la Capitolul 1, „Dispoziţii generale” este definită „situația de urgență” în sensul Ordonanței.
„În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile folosite au următorul înţeles: a) situaţia de urgenţă – evenimente excepţionale, cu caracter nonmilitar, care ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate;”
Ați înclina să-i dați dreptate lui Mina, nu-i așa? Nu vă grabiți, totuși, pentru că Marian Mina și DGASPC AU DEJA LA ÎNDEMÂNĂ PÂRGHIILE NECESARE REZOLVĂRII SITUAȚIEI! Cum așa? Simplu!
Ne ducem la Legea Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice care, la Paragraful 7, „Negocierea fără publicare prealabilă” prevede următoarele:
„ART. 104 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice/acordurilorcadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri:
c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere competitivă nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante.(N.A. autoritatea contractantă fiind DGASPC în acest caz).
(4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.”
Practic, DGASPC aflat în subordinea directă și nemijlocită a CJ Giurgiu putea încă de sâmbătă să declanșeze proceduri de achiziții prin negociere directă cu orice furnizor dorea pentru a rezolva, cum zice legea, „o situație de extremă urgență”.

Având în vedere cele de mai sus, concluzionez că singura persoană care politizează tema și expune beneficiarii serviciilor DGASPC Giurgiu este Marian Mina care, în loc să apeleze la procedurile legale avute la dispuziție pentru a contracta un alt furnizor, se plimbă pe la presă POLITIZÂND tema.

A arătat domnul Mina un morman de hârtii clamând că reprezintă corespondența trimisă Prefecturii de către DGASPC Giurgiu. Domnule Mina, DGASPC Giurgiu are o relație de subordonare cu CJ Giurgiu or nu cu Prefectura. Corespondența respectivă trebuia trimisă către CJ Giurgiu or nu către Prefectură dar este doar o altă dovadă a faptului că încerci să generezi o isterie asupra unei crize pe care, pe fond, incompetența și nepăsarea manifestate de CJ Giurgiu și de DGASPC Giurgiu au generat-o.

CJ Giurgiu prin instituția subordonată, DGASPC Giurgiu, a pus in pericol sănătatea a aproape 600 de beneficiari de servicii sociale contractând un agent economic care a preparat mâncarea în condiții insalubre iar asta, domnule Mina, este o realitate pe care nu o schimbă acest circ ieftin pe care îl faci în timp ce refuzi să iei măsurile pe care le ai la dispoziție doar pentru a face spectacol.

Marian Mina, lasă circul și dă oamenilor mâncare iar de această dată asigură-te că nu le mai pui sănătatea în pericol!

Ciprian Danciu

,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *