Precizări necesare. Nu, Beianu NU a mințit dar pare că a fost mințit.

Împărtășesc bucuria doamnei prefect PSD de Giurgiu, pentru faptul că salariații Consiliului Județean Giurgiu și ai instituțiilor subordonate își pot primi salariile dar totuși… și manipularea are picioare scurte așa că trebuie făcute câteva clarificări.

Vineri, în data de 01.04.2022 la registratura CJ Giurgiu a fost primită și înregistrată cu numărul 6685/1 aprilie 2022 o adresă din partea Prefecturii Giurgiu prin care prefecta PSD de Giurgiu, Florentina Stănculescu comunica, la punctele 2 și 3, următoarele:

”(2) Pentru Hotărârea n. 19/2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, a bugetului creditelor interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 și estimării pe anii 2023 – 2025 A FOST PROMOVATĂ ACȚIUNE LA INSTANȚA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV, SOLICITÂNDU-SE ANULAREA PARȚIALĂ A ACESTEIA.
(3) Conform art. 123, al. 5 din Constituția României, republicată, ACTUL ADMINISTRATIV ATACAT DE PREFECT ESTE SUSPENDAT DE DREPT”.

În traducere, prefecta PSD de Giurgiu a anunțat CJ Giurgiu că atacat parțial HCJ 19/2022 fără a specifica și care sunt acele părți atacate la punctul următor avertizând CJ Giurgiu că actul administrativ atacat este suspendat de drept, punând CJ Giurgiu în situația de a suspenda orice activitate legată de bugetul instituție, neștiind care anume părți sunt atacate de perfecta PSD.

Prin urmare, luni, 04.04.2022, președintele CJ Giurgiu, Dumitru Beianu, apare la orele 13:00 într-o conferință de presă în care anunță care sunt riscurile pe care acțiunea perfectei PSD le aduce asupra activității Consiliului Județean, bazându-se pe informațiile voit, credem eu, incomplet transmise de către prefecta PSD. În seara aceleiași zile, având în vedere atât situația generată de acțiunea prefectei PSD dar și comportamentul lipsit parcă de discernământ al acesteia în timpul conferinței de presă a președintelui CJ Giurgiu pe care a întrerupt-o de două ori căutând tabloidizarea subiectului mai degrabă decât clarificarea acestuia, PNL Giurgiu găsește că este necesar să emită și un punct de vedere politic, problemele legate de blocarea bugetului instituției nefiind legate doar salarizare ci și de investiții necesare în județul nostru.

Tot luni, 04.04.2022 puțin după ora 16.00, la trei ore de la conferința de presă a președintelui Consiliului Județean Giurgiu, la registratura CJ Giurgiu este primită și înregistrată cu numărul 6863/04 aprilie 2022 adresa trimisă de AJFP Giurgiu, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică prin care se clarifică situația bugetului aferent funcționării. Actul este înregistrat, intră în fluxul de transmitere a documentelor și ajunge în dimineața acestei zile, 05 aprilie, la președintele CJ Giurgiu. În lumina noilor informații, neavând nici un interes să mențină o stare de tensiune în rândul salariaților CJ și ai instituțiilor subordonate, CJ Giurgiu emite un comunicat pe această temă.

În continuare însă, rămân derapajele prefectei PSD asemuibile pe alocuri comportamentului de vătaf, comportament manifestat prin ceea ce pare a fi o încercare a prefectei de a se substitui aleșilor locali, în speță președintele CJ Giurgiu și consilierii județeni, care sunt singurii îndreptățiți legal și moral să stabilească oportunitatea investițiilor.

Cu această ocazie trebuie din nou menționat faptul că unul dintre motivele invocate de prefecta PSD pentru această acțiune frizează ridicolul:

„În contextul în care, conform contului de execuție, cheltuielile salariale lunare pentru D.G.A.S.P.C. Giurgiu sunt în cuantum de 4250 mii lei/lună, pentru asigurarea în integralitate a secțiunii de funcționare (în cazul de față a plății salariilor angajaților D.G.A.S.P.C. Giurgiu) Consiliul Județean Giurgiu avea obligația să prevadă în Anexa nr. 7.1.34 la Titlul I – Cheltuieli de personal, suma minimă de 52.298 mii lei.”
În acest context, al neasigurării în totalitate a veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor secțiunii de funcționare, prin adoptarea Hotărârii nr. 19/2022, Consiliul Județean Giurgiu alocă în cadrul secțiunii de dezvoltare sume substanțiale”.

Este ilogic, poate și ipocrit, să se acuze faptul că bugetul prevede asigurarea cheltuielilor de salarizare pentru DGASPC Giurgiu pentru doar 10 luni în loc de 12 luni de către aceeași persoană care a lucrat la bugetul pe 2020 buget care asigura aceste cheltuieli pentru numai 4 luni în loc de 12. Ne găsim practic în situația hilară în care în 2022 doamna prefect Stănculescu contrazice, poate chiar condamnă, modul de lucru al doamnei director economic Stănculescu din anul 2020.

Dar poate mai grav decât orice este faptul că sub această umbrelă, a neasigurării pentru două luni a sumelor pentru DGASPC, se acuză alocarea de sume substanțiale secțiunii de dezvoltare a bugetului ceea ce ar putea conduce spre ideea că în viziunea PSD dezvoltarea trebuie blocată. Să fie asta oare din cauză că PSD nu mai are acces la ceea ce a fost ani buni un fel de ”butoi cu miere numit Buget”?

Ciprian Danciu
Facebook: Ciprian Danciu

,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *