PROBLEME CU GUNOIUL ÎN SĂBĂRENI ȘI ÎN ALTE 5 COMUNE

Ieri, Dumitru Beianu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, alături de o parte dintre primarii din zona de nord, printre care și primarul comunei Săbăreni, Iosif Viorel, au fost la Ministerul Mediului unde au depus și o petiție către Ministrul Tanczos Barna.

Dincolo de toate atacurile mediatice împotriva primarului Iosif Viorel, adevărul este cu totul altul și vi-l prezentăm chiar din petiția înaintată ministrului.

Consiliul Judetean Giurgiu este beneficiarul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Judetul Giurgiu” (SMID), proiect care are ca principală investiție Centrul de Management Integral al Deșeurilor (CMID), Frătești.

Această investiție a fost finalizată în anul 2012 și a inceput sa functioneze incepand cu luna septembrie 2017.
Operatorul desemnat în urma procedurii competitive a fost Eco Sud SA, societate semnatariă a Contractului de delegare nr. 267/1971/15.ll.2013.
Această facilitate de depozitare a deșeurilor municipale, este singura existentă pe raza județului Giurgiu și începând cu data punerii în funcțiune, a fost destinația finală pentru mare parte din cantitatea de deșeuri municipale care a fost produsă de UAT-urile din județ.

Pe fondul neplătii redevenței datorate, în anul 2021 Consiliul Județean Giurgiu a adoptat hotărâri de reziliere a Contractului de delegare, acte administrative care au fost atacate in justiție de către delegatarul Eco Sud SA, neintelegerile dintre părti urmând a fi clarificate în urma deciziilor care vor fi pronunțate de către instanțele de judecată.

Începand cu data rezilierii Contractului de delegare, Eco Sud SA a refuzat să elibereze și să predea CMlD Frătești, impreună cu utilajele aferente, continuandu- și activitatea evocand
faptul că până la decizia definitivă a instanței de judecată se consideră îndreptățiți să opereze
CMID-ul.

Acțunea de evacuare de către Consilul Județean Giurgiu. a fost respinsă de către instanța de judecată, situație în care sunt nevoți ca până la o decizie definitivă a instanței sa accepte faptul că Eco Sud SA operează CMID Frătești.

Odată cu apariția noilor reglementări legislative date de OUG 133/2022 pentru  modificarea și completarea OG a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr 101/2006, în cazul a 6 UAT-uri din județul Giurgiu ( Săbăreni, Cosoba  Bolintin Deal, Ulmi și Joița), care până în prezent nu au avut ca depozitar al deșeurilor municipale depozitul de la Frătești, au început problenele în ceea ce privește prestarea serviciului de salubritate.

Operatorii de salubritate care opereaza pe raza acestor UAT-uri au fost nevoiți să sisteze prestarwa serviciului întrucât accesul acestora la facilitățile de sortare/depozitare din jurul Bucureștiului a fost restricționat, singura posibilitate fiind de funcționare a serviciului fiind aceea de a direcționa către CMID Frătești.

În aceste condiții ADI Management Eficient pentru un Județ Curat, alături de Consiliul Județean Giurgiu, a solicitat operatorului Eco Sud SA, acceptarea la sortare/depozitare a deșeurilor provenite de pe raza celor 6 UAT-uri.

Acesta din urmă refuză acceptarea acestora invocând o scrie de motive nerealiste si incearcă să se folosească de această situație de blocaj pentru a exercita presiuni asupra autoritaților locale în a adopta măsuri care sunt practic în afara cadrului legal.

Penlru aceste 6 UAT-uri, alte posibilități de depozitare a deșeurilor in afară de CMID Frătești nu există, nici măcar provizoriu. iar singura posibilitate reală de a readuce in stare de funcționare serviciul de salubrizare este legată de acceptul societății Eco Sud SA.

Poziția ECO SUD SA referitoare la acceptarea deșeurilor rămâne neschimbată, ceea ce duce la agravarea situației în care se află cetățenii din aceste 6 UAT- uri care în prezent nu beneficiază de un serviciu esențial, a cărui lipsâ, pe lângă impactul asupra sănătății populației, are și un impact negativ semnificativ asupra mediului înconjurător.

,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *